Satiyoruz.biz
Bize Ulaşın | Site Haritası
Gezİlan VerAraBana ÖzelCaféYardım
bana özel
Üye girişÜye Giriş Üye olÜye Ol    
 
 
Yardım Anasayfa ÜyelikArama ve Gezmeİlan VermeBana Özel Kullanım Koşulları ve Kurallar Faydalı Bilgiler Üyelik Sözleşmesi
 
Yardım

Kullanım Koşulları ve Kurallar


1. Tanımlar


site: www.satiyoruz.biz isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

kullanıcı: "site"yi kullananlar, "site"de sunulan hizmetlerden ve/veya "site" sunucularından herhangi birinde sunulan bilgilerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlananlar.

satiyoruz.biz hizmetleri (Kısaca "hizmet"): "site" içerisinde "kullanıcı"ların "site" dahilinde herhangi bir işlemi gerçekleştirmeleri amacıyla "satiyoruz.biz" tarafından sunulan tüm uygulamalardır. "satiyoruz.biz" dilediği zaman "site"ye yeni hizmetler ekleyebilir, bu hizmetleri "kullanıcı"lara daha iyi hizmet verme doğrultusunda dilediği zaman değiştirip, geliştirip, uyarlayabilir. "satiyoruz.biz" tarafından yapılan bu ekleme, değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak "kullanıcılar" "site"deki ilgili web sayfalarında bilgilendirilir.

sunucu: Herhangi bir ağ/internet üzerinde bir programı veya bir bilgiyi farklı kullanıcılara/sistemlere paylaştıran/dağıtan donanımlar ve/veya yazılımlar.

istemci: Bir sunucu ya da başka bir bilgisayar ile bağlantı kurup veri alış-verişinde bulunulmasını sağlayan yazılımlar ve bu yazılımların üzerinde çalıştığı bilgisayarlar.


2. Kullanım Koşulları ve Kurallar

Kullanıcı, www.satiyoruz.biz sitesini kullanarak ve/veya www.satiyoruz.biz sitesinin sunucularından herhangi birine erişerek, işbu koşul ve kuralların tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını kabul ve beyan eder.

a) "Kullanıcı" "site"'nin veya "site"deki bazı hizmetlerin geçici veya sürekli olarak çalışmıyor veya hatalı çalışıyor olabileceğini, "satiyoruz.biz"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kendisinden kaynaklanan ve/veya tamamen kontrolü dışında oluşabilecek ve/veya internet kullanımından kaynaklanabilecek bir çok faktöre bağlı olarak "site"nin işlemesinde farklı biçimlerde sorunlar yaşanabileceğini, "satiyoruz.biz"in hiç bir şart altında, "site"deki yayın ve "hizmet"lerin sürekli, sorunsuz veya kesintisiz devam edeceğine dair garanti veya  taahhüt vermediğini kabul edip onayladığını kabul ve beyan eder

b) "Kullanıcı" "satiyoruz.biz" ve/veya başka bir üçüncü şahsın şahsi, mülki ve fikir haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde "site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri ancak bunlarla sınırlı olmayan "site" dahilinde bulunan her türlü içeriği kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "satiyoruz.biz" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir

c) "Kullanıcı" üçüncü kişiler tarafından "site"ye sağlanan içerik ve hizmetlerden dolayı "satiyoruz.biz"'in, "satiyoruz.biz" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğunun bulunmadığını, herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu, tamlığı ve hukuka uygunluğunun taahhüdünün bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğunda olduğunu, "satiyoruz.biz"in "kullanıcı"lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan içerik ve hizmetlerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmediğini kabul edip onayladığını kabul ve beyan eder.

d) "Kullanıcı"nın işbu kurallara aykırı davranışları, "site" ve "site" sunucuları üzerinde diğer "satiyoruz.biz"in, "kullanıcı"ların, ve üçüncü şahısların şahsi, mülki, fikri ve hertürlü haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan eylemlerde bulunması, "site" üzerinde kendisi ve/veya üçüncü şahıslar lehine manipüle edici eylemlerde bulunması, "site"nin işleyişini herhangi bir yöntem kullanarak manipüle edici eylemlerde bulunması ve ancak bunlarla sınırlı olmayıp "site"ye, "satiyoruz.biz"e ve "kullanıcılara" rahatsızlık ve/veya zarar veren/verebilecek eylemlerde bulunması durumunda "kullanıcı" işbu maddede sıralanan eylem(ler)i sebebiyle "satiyoruz.biz"in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

e) "Site" üzerinden, "satiyoruz.biz"'in kendi denetim ve kontrolünde olmayan üçüncü kişi içerik sağlayıcılar, satıcılar ve diğer üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Bu link'ler "kullanıcılar" tarafından veya sadece referans kolaylığı veya reklam, promosyon gibi nedenlerle "satiyoruz.biz" tarafından sağlanmış olabilir, web sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Site" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu veya bu web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "satiyoruz.biz"in herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur.

f) "satiyoruz.biz", "site"de sağlanan hizmetler ve her türlü ve formatta içerik ile ilgili olarak "kullanıcı"lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem olarak görev almaz.

g) "satiyoruz.biz", "site"nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve "satiyoruz.biz" tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları,ilanları, içerikleri istediği zaman ve şekilde önel vermeden erişimden kaldırabilir, silebilir.

3. Telif ve Fikri Mülkiyet Hakları

a) "satiyoruz.biz"in telif ve diğer fikri mülkiyet hakları koruması altında olan tüm çalışmaları; "satiyoruz.biz" ismi, "satiyoruz.biz" logosu, "satiyoruz.biz" mahiyeti, "satiyoruz.biz" hususiyeti, "satiyoruz.biz"e ait ticari markalar, "satiyoruz.biz"e ait tüm ticari ve teknik bilgi ve becerinin tüm hakları saklıdır. 

b) "Site"nin içerdiği her türlü bilgi ve buna bağlı materyal, yerleşim ve öğeler, "site" tasarımı, görselleri, ekranları, "site"den erişilebilen tüm metin, görsel ve çoklu ortam içerik, hizmetler, "site" yazılımı, "site" "sunucu"larından her türlü "istemci"ye ulaşan her türlü veri, ve bunlarla sınırlı kalmayıp sitenin tüm öğeleri "satiyoruz.biz"e ait ve/veya "satiyoruz.biz" tarafından üçüncü kişilerden alınan lisans hakkına sahip olup, telif ve diğer fikri mülkiyet hakları koruması altındadır. "Kullanıcı"lar da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar, "site" sunucularından her türlü istemciye ulaşan "satiyoruz.biz" bilgilerini, "site" tarafından sağlanmış her türlü elektronik materyal, metinler, dokümanlar, görseller, grafikler, ses dosyaları, video dosyaları,  "satiyoruz.biz" hizmetlerini, "site" hizmetlerini ve "satiyoruz.biz"'in telif haklarına tabi çalışmalarını "satiyoruz.biz"in yazılı izni olmadan paylaşamaz, dağıtamaz, teşhir edemez, satamaz. İşbu maddeyi ihlal edenler, ihlalden dolayı "satiyoruz.biz"in uğradığı/uğrayabileceği tüm zararları tazmin ve lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları/uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "satiyoruz.biz"den talep edilen tazminat miktarını, doğabilecek tüm hukuksal masrafları mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.

c) "satiyoruz.biz"in yazılı izni olmadan "satiyoruz.biz"in telif ve diğer fikri mülkiyet hakları koruması altında olan çalışmaları ve/veya bir kısmı teşhir edilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, başka çalışmaların parçası veya  başka çalışmalara esas teşkil edecek şekilde kullanılamaz.


 

Gez | İlan Ver | Ara | Bana Özel | Café | Yardım
Satiyoruz.Biz, bir Modernus Yazılım ürünüdür. © 2002-2008
Bu sitenin kullanımı Kullanım Koşulları ve Kuralları'nın kullanıcı tarafından okunup kabul edilmesini zorunlu kılar.
Valid XHTML 1.0 Transitional